Kontakt oss

Værnes Begravelsesbyrå

Send oss en melding

Vanlige spørsmål

Etter et dødsfall, når må du ta kontakt med et begravelsesbyrå?

Man kontakter et begravelsesbyrå når man ønsker å starte planlegging av gravferden, men ikke nødvendigvis umiddelbart etter et dødsfall.
Ofte kan en med fordel la tanker og ønsker synke inn før en starter den praktiske planleggingen

Hvor oppbevares den avdøde fra dødsfallet til gravferden?

Dette kan variere og det kan være flere stopp på veien. Ved dødsfall i privathjem blir ofte den avdøde bragt på båre til et bårerom hvor det som regel er et kjølerom og hvor det ligger til rette for stell av den avdøde. Etter at avdøde er stelt og lagt i kiste er det naturlig at den avdøde flyttes til seremonistedet som kan være et kapell eller en kirke, normalt med et tilhørende kjølerom.

Hva skjer med avdøde etter et dødsfall?

Hvis dødsfallet oppstår på et sykehjem eller sykehus, blir avdøde liggende i et kjølerom inntil de etterlatte har bestemt seg for hvilken kiste avdøde skal legges i og hvor seremonien skal finne sted. Det er som regel begravelsesbyråets ansvar å stelle og legge vedkommende i kisten. Noen steder er det personalet på sykehjemmet eller sykehuset som gjør det. Det er også mulig å gjøre dette selv.

Kan vi få se den avdøde, syning?

Det kan være godt å få se avdøde. Vi kan bistå og legge til rette for når og hvor dette kan skje. Du kan også se avdøde etter at vedkommende er stelt og lagt i kiste. Dette kan avtales med oss.

Vi betjener Trondheim og hele Værnesregionen.