Ved dødsfall

Viktige ting å huske

Her er endel punkter som er viktig og nyttig å tenke på i forbindelse med et dødsfall

Hjelp ved dødsfall

Lege fyller ut dødsattest; « Legeerklæring om dødsfall». Dette kan skje tidligst 2 timer etter dødsfallet. Ved dødsfall på institusjon eller sykehus, skjer dette automatisk.

Ved dødsfall i hjemmet må pårørende selv ta kontakt med nærmeste legevakt. Dødsattesten må være utfylt før avdøde kan hentes..

Akutt hjelp ved dødsfall

Dødsfall på sykehus eller institusjon

Personalet varsler pårørende og tilkaller lege. Legen fyller ut dødsattesten før avdøde kan flyttes fra rommet.

Dødsfall i hjemmet

Tilkall nærmeste legevakt. Legen vil fylle ut dødsattesten, gi praktisk informasjon og be deg ta kontakt med et begravelsesbyrå. Dødsattesten må være utfylt før avdøde kan flyttes.

Dødsfall i utlandet

Ta kontakt med avdødes forsikringsselskap og nærmeste norske ambassade eller konsulat, eventuelt UD i Norge. Dersom avdøde hadde reiseforsikring, vil forsikringsselskapet sørge for hjemtransporten. Dersom avdøde ikke hadde reiseforsikring, må etterlatte selv dekke kostnadene.

Spesielle hensyn

Noen ganger er det nødvendig å ta kontakt med politiet. Dersom du finner en død person, skal politiet rutinemessig tilkalles. Dette gjelder også ved ulykker og ved mistenkelige dødsfall.

Offentlige papirer

Papirer og skjemaer

Ved dødsfall er det flere offentlige kontorer som skal ha beskjed. I samtalen med oss får du god informasjon om hvilke instanser du selv må melde fra til.

Henting

Henting av avdøde

Ved dødsfall på institusjon eller sykehus vil avdøde som regel bli brakt til stedets kjølerom samme dag eller dagen etter dødsfallet.

Ved dødsfall i hjemmet vil vi etter avtale med pårørende bringe avdøde til nærmeste kjølerom, gravkapell eller sykehus. Vi er tilgjengelige på vår vakttelefon hele døgnet.

Henting av avdøde i hjemme

Tilkall nærmeste legevakt. Legen vil fylle ut dødsattesten. Denne må være utfylt før avdøde kan flyttes.

Avdøde transporteres vanligvis til nærmeste kjølerom, eventuelt til sykehus dersom detavdøde skal obduseres. Noen foretrekker at avdøde hentes med en gang, mens andre ønsker mer tid til avskjeden.

Henting av avdøde på sykehus eller institusjon

Når dødsfallet skjer på sykehus flytes avdøde først til stedets kjølerom. De fleste sykehus har eget kapell i tilknytning til kjølerommet. Her er det mulig å se den avdøde. Vi sørger for videre transport på et senere tidspunkt.

Mer Info

Noen institusjoner har ikke eget kjølerom og avdøde må hentes på rommet. I samråd med deg og personalet på avdelingen vil vi bistå med henting til avtalt tid. Den avdøde flyttes til nærmeste kjølerom. Hentingen skjer oftest i kiste, og du vil derfor måtte ta et valg på hvilken kiste dere vil bruke

Se avdøde

Syning

Vi legger til rette for at pårørende kan se den avdøde. Ved dødsfall på institusjon eller sykehus vil personalet som regel legge til rette for syning på avdødes rom. Det er også mulig å se senere når avdøde er stelt og lagt i kisten. Dette avtales direkte med begravelsesbyrået. Avdøde kan enten ha på seg hvit skjorte som følger med kisten, eller egne klær.

Avdødes verdisaker og klær

Hvis dødsfallet skjer i hjemmet, blir verdisaker tatt av og lagt igjen der. Klærne avdøde har på seg følger vanligvis båren. Dette avtales med pårørende. Det er også mulig å sende med klær som avdøde skal ha på i kisten.

Planlegge/forberede

Planleggingssamtalen

Som pårørende kan du oppleve at det er mange spørsmål å ta stilling til når en begravelse skal planlegges. Sammen blir vi enige om hva som er viktig å ta stilling til før seremonidagen, og hvilke formaliteter som kan vente til etter begravelsen.

En planleggingssamtale varer gjerne et par timer. Vi utarbeider en oversikt over hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre hva og når.

I samtalen med oss får du utdelt et eget ark som inneholder en oversikt over det vi har snakket om i samtalen, samt eventuelt annen informasjon pårørende kan ha behov for.

Seremoni

Begravelsen

Seremonien skjer som regel innen 1-2 uker etter dødsfallet. Pårørende velger hvor seremonien skal være, og hvordan den skal gjennomføres. Ofte foregår seremonien i en kirke eller et kapell, men det finnes også andre alternativer.

Transport

Kistetransport

Vi sørger for transport av kisten. Som regel er det behov for transport fra dødssted til seremonisted og eventuelt fra seremonisted til krematorium. Pårørende har anledning til å være med om ønskelig.

Mer Info

Dersom dødsfallet skjer på en institusjon eller sykehjem med eget kjølerom, sørger personalet for at avdøde blir flyttet hit.

Noen institusjoner har ikke eget kjølerom og avdøde må hentes på rommet. I samråd med deg og personalet på avdelingen vil vi bistå med henting til avtalt tid. Den avdøde flyttes til nærmeste kjølerom. Hentingen skjer oftest i kiste, og du vil derfor måtte ta et valg på hvilken kiste dere vil bruke.

Når et barn dør

Midt i sorgen over å skulle ta avskjed med et barn, er det mange praktiske oppgaver som må tas hånd om. En del valg må gjøres, og noen av disse valgene vil få betydning for veien videre. Det er viktig at man gjør egne valg og at det blir tid til å ta farvel.

  • Hva gjør vi nå?
  • Hva har vi av tid?
  • Hva må vi ta stilling til?

Dødsannonse

Dødsannonse bekjentgjør en persons bortgang. Annonsen kan gjøres tilgjengelig på flere måter. Ofte publiseres annonsen i en eller flere aviser, nettavis og digital minneside.

Dødsannonsen sier noe kort om de pårørendes forhold til avdøde. Den brukes også til å bekjentgjøre tid og sted for seremonien. I annonsen kan man også si noe om eventuelle ønsker for donasjon til ulike organisasjoner som alternativ til blomster.

Vi kan hjelpe til med utformingen, og sende annonsen til avisen.

Dødsannonsen kan settes inn i en eller flere aviser, både på trykk og i nettavis.

Dødsannonsen settes også rett inn i ei minneside som blir opprettet av oss.

Dersom seremonien finner sted i stillhet, settes annonsen inn en av de første dagene etter at seremonien har funnet sted.

Forslag til minnevers i dødsannonse >>

Mer Info

Vi kan hjelpe til med utformingen, og sende annonsen til avisen.

Dødsannonsen kan settes inn i en eller flere aviser, både på trykk og i nettavis.

Dødsannonsen settes også rett inn i ei minneside som blir opprettet av oss.

Dersom seremonien finner sted i stillhet, settes annonsen inn en av de første dagene etter at seremonien har funnet sted.

Se vår oppsettsmal til en dødsannonse her

Minnesider

Dette er en minnebok på nett. Det og dele personlige erindringer kan ha stor verdi i en vanskelig periode, og kan bli en mulighet for å bearbeide sorgen i fellesskap.

Hva koster en begravelse?

Gravferdsstønad fra NAV

Stønad fra NAV:

Dersom avdøde var ubemidlet, dekker NAV inntil kr. 26.999,-. Denne gravferdsstønaden er behovsprøvet. Vi kjenner til reglene for dette, og ønsker å bidra til at dere får det dere har krav på. Derfor bidrar vi kostnadsfritt med søknad til NAV.

Hvis transporten blir over 20 km vil NAV dekke alt utover egenandelen på kr. 2.699,-. Dette er ikke behovsprøvet.

Her finner du søknadsskjema til NAV >>

Vi gir deg trygg og varm veiledning i sorgen


Et verdig liv syns vi fortjener en verdig avskjed. Vi tar hånd om det praktiske før, under og etter seremonien slik at du får tid i sorgen til deg og dine.


Trondheim, Stjørdal, Værnesregionen
Med omegn.

Vi gir deg hjelp og støtte