Til seremonien

Valg av seremonitype

Religiøs seremoni ved begravelse

Dette er en livssynsseremoni i regi av et trossamfunn. De fleste religiøse seremonier er i regi av den norske kirke. En kirkelig seremoni har et tydelig kristent innhold, med fokus på de etterlatte. Det er kirkens prester som forretter seremonien etter kirkens liturgi. Pårørende kan selv velge salmer, musikk og medvirke til minnetalens innhold.

Humanistisk seremoni ved begravelse

Dette er en livssynsseremoni i regi av Human-Etisk Forbund. Seremonien er fri for religiøst innhold, med fokus på avdøde. Forbundet har egne gravferdstalere og etterlatte står relativt fritt ved valg av sanger og musikk. Link: human.no

Bistand til humanistisk gravferd er gratis når avdøde var medlem av forbundet, eller avdøde er et barn under 15 år og en av foreldrene er medlem. For ikke-medlemmer er prisen pr. i dag kr. 4.500,-.

I Stjørdal anses Væktersalen i Kimen som et egnet lokale. Ellers finnes det mange forsamlingshus, ungdomshus, selskapslokaler og kapeller som kan brukes.

Annen/ingen seremoni

Vi medvirker også til andre typer seremonier. Det er også mulig å gjennomføre en begravelse uten en seremoni.

Kistetransport

Som regel er det behov for:

 • Transport fra dødssted til bårerom
 • Bårerom til serministed
 • Hvis kremasjon; fra sermonisted til krematorium

Hvis obduksjon blir det en transport inn til St. Olavs Hospital. Forutsatt at dødssted ikke er der. Og etter noen dager (før seremoni) henting av kiste. 

 • I tillegg utfører og bistår vi ved transporter over lengre avstander både innenlands og utenlands.

Solister

Værnes Begravelsesbyrå kan anbefale følgende solister som kan synge i en seremoni

Maria Nohr

Maria Nohr er en allsidig sanger fra Kjerringøy i Nordland. Hun er utdannet klassisk sanger fra konservatoriet i Trondheim, men har en forkjærlighet for musikal og viser. I 2017 spilte hun Maria i The Sound of music med Hålogaland teater, og hun har gjort forskjellige opera-roller med flere distriktsoperaer. Hun liker spesielt godt å synge nordnorske viser som «Har du fyr» og «Å kunne æ skrive» men også «Trondhjemsnatt» er blitt en favoritt.

Sverre Aal

Sverre Johan Aal. Er utdannet sanger fra musikkonservatoriet i Trondheim. Har vært brukt som solist ved en rekke konserter og oppsetninger i Midt-Norge, blant annet under Olavsfestdagene, med Trondheim Symfoniorkester, ved Olsokdagene på Stiklestad og med Operaen på Steinvikholmen. Har de siste ti årene vært sangsolist ved flere hundre begravelser, og synger gjerne både viser og poplåter i tillegg til det klassiske repertoaret. Jobber til daglig som sanger i Trondheim vokalensemble, i tillegg til virket som frilans sanger.

Lars Eggen

Lars Eggen kommer fra Tylldalen i Østerdalen, men bosatt i Trondheim og med slekt i Stjørdal. Eggen har mastergrad i utøvende musikk fra institutt for musikk ved N.T.N.U. Han har også studert ved Conservatoria di Musica di Perugia og privat ved Hochschule für Musik i Köln. Har har blitt en allsidig og ettertraktet solist, og etter endt utdanning har han jobbet for de fleste norske distriktsoperaer bl.a. Opera Trøndelag, Operaen i Kristiansund, Opera Nordfjord, TSO m. fl. Han har deltatt ved flere festivaler som Trondheim Kammermusikkfestival  og Yo! Opera Festival i Utrecht, Nederland og gjort roller som Pappageno i Tryllefløyten og tittelrollen i Don Giovanni. Han har mottatt flere priser og stipender og er produsent for seteroperakonseptet Opera Di Setra. Eggen synger gjerne klassisk repertoar som «Time to say goodbye», «Nella Fantasia» og «You Raise me up», men er også glad i visemusikk, salmer og norske folketoner.

Åshild Mundal

Åshild Mundal har en inderlighet, ærlighet og varme bakt inn i sin profesjonelle fremførelse. Repertoaret består av låter som mange vil kjenne seg igjen i: Jordnære, men lyrisk vakre, melodiøse tekster om relasjoner, selvtillit, kjærlighet og de mange valg man hele tiden står foran. Sangene formidles på hennes vakre sognemål, som i seg selv skaper et lite stykke Norge så vel som en særegen identitet og ektehet

Sigmund Aasjord

Sigmund Aasjord er en sanger som er født og oppvokst på Byneset i Trondheim.

Han har en mastergrad i fra Operahøgskolen i Oslo fra 2008, og har Postgraduate Diploma i

fra musikkonservatoriet i Stavanger hos professor Elizabeth Norberg-Schulz fra 2015.

Han startet sin utdannelse ved Musikkonservatoriet i Tromsø i perioden 1999 – 2002 og dro

deretter til Stockholm der han studerte ved Operastudio 67 i perioden 2003 – 2005 og var også elev hos sanglærer Widar Moa. (opprinnelig fra Harran i Nord-Trøndelag).

Sigmund har sunget i flere hundretalls begravelser/bisettelser i over 20 år både i Trondheim og omegn, i Tromsø og i Moss/Østfold m. flere. Han synger både klassisk og de fleste andre sjangre som normalt er brukt i seremonier (eks. Trondheimsnatt, Eg ser, Adieu (Teigen), Det fine vi hadd sammen m. flere).

Ellers har Sigmund opptrådt som solist i Stavanger og Sandnes konserthus, på festspillene i Nord-Norge turne, ved Kristiansundsoperaen og Ringsakeroperaen m.m. 

Sigmund har også fullført en ettårig praktisk pedagogisk utdanning i 2021 – 2022 ved Norges musikkhøgskole/NTNU og kan derved kalle seg sangpedagog.

 

Sang og musikk

Her er noen forslag på salmer og sanger vi har god erfaring med å bruke

Forslag på salmer;
 • Alltid freidig
 • Blott en dag
 • Bred dina vida vingar
 • Deilig er jorden
 • Fager kveldssol smiler
 • Gud når du til oppbrudd kaller
 • Han tek ikkje glansen av livet
 • Herre Gud, ditt dyre namn og ære
 • Hjemme i himlen skal ingen mer gråte
 • Hvilken venn vi har i Jesus
 • Ikke en spurv til jorden
 • Ingen er så trygg i fare
 • Jeg er i Herrens hender
 • Lei, milde ljos
 • Lær meg å kjenne dine veier
 • Løftene kan ikke svikte
 • Med Jesus vil eg fara
 • Navnet Jesus blekner aldri
 • Nærmere deg, min Gud
 • O bli hos meg
 • Så ta da mine hender
 • Velt alle dine veier
 • Vær meg nær, å Gud
 • Å leva, det er å elska
Forslag på sanger/ salmer til soloinnslag:
 • Blott en dag
 • Bred dina vida vingar
 • O bli hos meg
 • Lær meg å kjenne dine veie
 • I himmelen i himmelen
 • Du omgir meg
 • Jeg er i Herrens hender
 • Nærmere deg min Gud
 • O store Gud
 • Ein fin liten blome
 • Der rosor aldrig dør
 • Det er makt i de foldede hender
 • Fager kveldsol smiler
 • Amazing Grace
 • Bridge over troubled water
 • You raise me up
 • Ikke en spurv til jorden
 • Har en drøm
 • Vårsøg
 • Eg ser
 • Alt eg såg
 • Gje meg handa di ven
 • Den fyrste song eg høyra fekk
 • December natt – Peter Jøback
 • Halleluja – Leonard Choen
 • Angels – Robbie Williams
 • Det fine vi hadd sammen – DDE
 • Stad i ljus – Tommy Kørberg
 • Ei hand å holde i –  Jørn Hoel
 • Time to say goodbye –  Andrea Bocelli
 • The rose –  Bette Middler
 • Lys og varme – Åge Aleksandersen
 • Det vakreste som finns – Jan Teigen

Blomster til begravelse

Forslag til tekst på sløyfer:

Se forslag
 1. En siste hilsen
 2. En siste hilsen og takk
 3. Takk for alt
 4. Takk for alt du var for oss. (Vi glemmer deg aldri)
 5. Takk for alle gode minner
 6. Takk for den tid vi fikk i lag
 7. Vi gjemmer deg i våre hjerter
 8. Sov godt (søtt)
 9. Så vakker og uskyldsren,vår alles lille øyensten.
 10. Vi unner deg hvilen, men savner deg sårt.
 11. Et siste farvel
 12. Alltid du minnes i kjærlighet
 13. For alltid gjemt i våre hjerter
 14. I takknemlighet
 15. Guds fred
 16. Takk for alt det du gav, takk for alt det du var.
 17. Vi møtes igjen.
 18. Hvil i fred.
 19. Alltid i våre hjerter
 20. Elsket og savnet.

 

Programhefte

Her er eksempler på vårt rikholdige utvalg av program. Personlige bilder kan også brukes.

Prest og taler

Vi formidler kontakt med prest eller gravferdstaler. Når det skal være en kirkelig seremoni, tar vi kontakt med en prest. Presten kontakter så de pårørende for å avtale et møte. Der går de sammen igjennom innholdet i seremonien og minnetalen.

Ved livsynsåpne seremonier er det ofte en gravferdstaler som leder seremonien. Gravferdstaleren har samme rolle som en prest i den kirkelige seremonien.

Minnesamvær

Etter seremonien kan det være godt og samles til et minnesamvær. Vi kan veilede og gi informasjon om de mulighetene som finnes i nærheten av der begravelsen finner sted.

Dersom dere ønsker det, er vi behjelpelige med alt det praktiske rundt bestillinger av minnesamværet.

Vi gir deg trygg og varm veiledning i sorgen


Et verdig liv syns vi fortjener en verdig avskjed. Vi tar hånd om det praktiske før, under og etter seremonien slik at du får tid i sorgen til deg og dine.


Trondheim, Stjørdal, Værnesregionen
Med omegn.

Vi gir deg hjelp og støtte