Prisliste

Vi har valgt en forretningsmodell der vi ikke tar påslag på kjøpte varer og tjenester. Som for eksempel: kiste, blomster, programmer, solist, minnesamvær m.m.. Det betyr at vi som eneste byrå i Trøndelag har faste priser på fullverdig løsninger, med mulighet for kjøp av tilvalg til innkjøpspris. Vi ønsker og legge vekt på å ha en enkel og oversiktlig prisliste som er enkel å forstå. Prisene på en vanlig begravelse tar utgangspunkt i at avdøde begraves i hjemstedskommunen. Hvis man skal ha bisettelse/begravelse i en annen kommune enn der man har sin bostedsadresse på døds-tidspunkt, vil det komme til en del offentlige avgifter og gebyr. Disse varierer fra kommune til kommune.

For mange føles det vanskelig å snakke om pris i forbindelse med dødsfall. Det har vi stor respekt for, og ønsker ikke å utnytte en sårbar situasjon til å drive på-salg/mersalg. Ut i fra dette har vi laget to prispakker. En med seremoni, og en uten. Det uten å ta bort deres valgmuligheter på alle små og store ting. Vi har ingen skjulte kostnader, og ønsker dermed å være fullt ut transparent rundt våre kostnader. Vårt ønske er at dere skal være trygg på prisen før dere går i møte med oss. Det å få faktura fra oss skal ALDRI bli en negativ opplevelse.

Vi vet at vi er best på pris, og ønsker også å være det på kvalitet.Har heller ikke noe ønske om å bli størst, men gjerne best på levering av begravelsestjenester. I denne målsetningen så er våre ansatte den viktigste ressursen.

Mange lurer på hvorfor vi kan ha så gustig pris i forhold til mange andre i bransjen. Det skyldes at vi har stort fokus på å holde våre egne kostnader nede på et minimum.

Men en ting kan vi love: Vi firer ikke på KVALITETEN

Vårt motto: I møte med døden fortjener ALLE det samme.

Det er selvfølgelig uforpliktende å ta en samtale med oss om pris mm før dere velger byrå

Alle priser er inklusiv merverdiavgift (der det er pålagt).Dette blir spesifisert på faktura.

Stønad fra NAV:

Dersom avdøde var ubemidlet, dekker NAV inntil kr. 26.999,-. Denne gravferdsstønaden er behovsprøvet. Vi kjenner til reglene for dette, og ønsker å bidra til at dere får det dere har krav på. Derfor bidrar vi kostnadsfritt med søknad til NAV.

Hvis båretransporten blir over 20 km vil NAV dekke alt utover egenandelen på kr. 2.699,-. Dette er ikke behovsprøvet.

Vanlig begravelse

En vanlig begravelse er basert på erfaringer av hva folk ofte velger. Det er viktig å ha klart for seg at en verdig begravelse/bisettelse i stor grad er uavhengig av hvilke kostnadsmessige valg du gjør. Vi ønsker å bistå med hjelp og råd i denne sammenhengen.

For mange føles det vanskelig å snakke om pris i forbindelse med dødsfall. Vi ønsker full åpenhet rundt dette, og tar dette opp med dere i forbindelse med samtalen vi har. Dere får da en prisliste og så raskt som mulig (i etterkant av samtalen) et skriftlig prisoverslag/ordre.

Det er selvfølgelig uforpliktende å ta en samtale med oss om pris mm før dere velger byrå.

Våre fastpriser:

 • Pakke 1: Fullverdig/tradisjonell seremoni
 • Pakke 2: Uten seremoni
 • Et TRYGT valg til RIKTIG pris
                                    
TjenesterPakke 1 Pakke 2
Kiste som Toten 4 check check
Stell og nedlegging check check
Transport (Ingen tillegg for kveld, natt eller helg) check check
Honorar check check
Mannskap i seremonien (uavhengig av antall) check
Pynt i kirken check
Eksklusive programmer med utstrakt bruk av bilder. (Nødvendig antall.) check
Syning - åpen kiste check check
Kondolanseprotokoll check
En stk. minnebok check
Rådgiving om valg av skifte og hjelp til utfylling av nødvendige skjema til tingretten check check
Dødsannonse på nett check check
Avspilling av musikk check
Total kostnad21.900 10.900
 • Ingen tillegg for kveld/natt/helg eller hjemmebesøk.
 • Vi tar ingen påslag på kjøpte varer og tjenester. Dette gjelder også på kister. Selges til innkjøpspris.

I tillegg til dette kommer:

      
 • Blomster til kista
 • Dødsannonse
 • Solist
 • Eventuelt etter-hugging av navn i eksisterende gravsten, pluss ev. behov for oppussing av denne.
 • Eller eventuelt kjøp av nytt gravminne/gravstein.
 • Minnesamvær
 •   

Alle kistene er komplett med tøy/innventar.

Hvis det kreves at kisten må være ekstra bred, eller lang, tilkommer et tillegg på kr. 1.000,-.

Ta kontakt for en uforpliktende prat

   
Kister fra Trostrud Freno Pris
Prisma 19 3.100
Basis 64 3.200
Nordica 65 3.900
Toten 8 3.800
Toten 4 4.500
Furu 66 4.500
Sober 81 5.200
Lilje 67 5.600
Miljøkisten 6.600
Akvarell 15 6.500
AZUR 15 6.500

Kister fra Trostrud Freno

 

Akvarell 15

Lilje 67

 

T4

T8

Sober 81

Furu 66

Nordica 65

Basis 64

Prisma 19

 

miljokisten

 

Azur 15

   
Urner Pris
Freja 700
Heim 700
Natur furu 1.900
Dreid furu 1.500
Ydun 700
Bark Linnea 800

Urner

Natur - Furu

Natur - Bjørk

Dreid furu

Ydun

Bark linnea

Heim

Freja

Ta kontakt for en uforpliktende prat

      
Enhetspriser
Eksklusive programmer - nødvendig antall 1.200
Nedlegging 1.500
Leie av pynteutstyr 1.000
Honorar 7.400
Syning 0
Mannskap i seremoni 3.000
Ventetegn 600
En Minnebok 0
Pr.bok utover en 300
Kondolanseprotokoll 0
Dødsannonser
Nett 0
Papirannonse (varierer etter størrelse og avis) Fra kr 1.700
Biltakster
Fast transport per oppdrag 3.400
Startgrunnlag 1.600
Pr. kilometer 24
Sjåfør pr. time 900
50% 1.350
100% 1.800

Honorar dekker:

 • planleggingssamtale
 • utfylling/innsending av alle skjema mm
 • oppfølging
 • bestillinger
 • koordinering
 • tilrettelegging av seremonien

Alle mva-pliktige beløp er inkludert 25 % mva.

Prisoppsett i henhold til prisopplysningsforskriften

Tjenester Minimum Maksimum
Kiste 3.100 6.500
Nedleggelse 800 1.500
Transport 2.500 3.400
Honorar 3.000 10.000
Mannskap i seremonien 1.500 4.000
Pynteutstyr 500 1000
Program 500 1.200
Dekorasjon til kiste (enkle roser) 500
Kistedekorasjon stor 5.000
Dødsannonse 1800 3500
Totalt, minus ev. stønad fra NAV 14.200 36.100

Ta kontakt for en uforpliktende prat