Prisliste

Vi har valgt en forretningsmodell der vi ikke tar påslag på kjøpte varer og tjenester. Som for eksempel: kiste, blomster, programmer, solist, minnesamvær m.m.. Det betyr at vi som eneste byrå i Trøndelag har faste priser på fullverdig løsninger, med mulighet for kjøp av tilvalg til innkjøpspris.  Vi ønsker og legge vekt på å ha en enkel og oversiktlig prisliste som er enkel å forstå. Prisene på en vanlig begravelse tar utgangspunkt i at avdøde begraves i hjemstedskommunen. Hvis man skal ha bisettelse/begravelse i en annen kommune enn der man har sin bostedsadresse på døds-tidspunkt, vil det komme til en del offentlige avgifter og gebyr. Disse varierer fra kommune til kommune. Stjørdal kommune sine priser finner du på link under prislisten.

I mange tilfeller vil transportkostnadene også øke.

Alle priser er inklusiv merverdiavgift (der det er pålagt).Dette blir spesifisert på faktura.

Stønad fra NAV:

Dersom avdøde var ubemidlet, dekker NAV inntil kr. 25.377,-. Denne gravferdsstønaden er behovsprøvet. Vi kjenner til reglene for dette, og ønsker å bidra til at dere får det dere har krav på. Derfor bidrar vi kostnadsfritt med søknad til NAV.

Hvis båretransporten blir over 20 km vil NAV dekke alt utover egenandelen på kr. 2.538,-. Dette er ikke behovsprøvet.

Vanlig begravelse

En vanlig begravelse er basert på erfaringer av hva folk ofte velger. Det er viktig å ha klart for seg at en verdig begravelse/bisettelse i stor grad er uavhengig av hvilke kostnadsmessige valg du gjør. Vi ønsker å bistå med hjelp og råd i denne sammenhengen.

For mange føles det vanskelig å snakke om pris i forbindelse med dødsfall. Vi ønsker full åpenhet rundt dette, og tar dette opp med dere i forbindelse med samtalen vi har. Dere får da en prisliste og så raskt som mulig (i etterkant av samtalen) et skriftlig prisoverslag/ordre.

Det er selvfølgelig uforpliktende å ta en samtale med oss om pris mm før dere velger byrå.

Våre fastpriser:

 • Pakke 1: Fullverdig/tradisjonell seremoni
 • Pakke 2: Uten seremoni
 • Et TRYGT valg til RIKTIG pris
Tjenester Priser Pakke 1 Pakke 2
Kiste som Toten 4 3.700 check check
Stell og nedlegging 1.200 check check
Transport 2.500 check check
Honorar 6.800 check check
Manskap i seremonien 2.500 check
Pynt i kirken 1.000 check
Eksklusive programmer med utstrakt bruk av bilder. Nødvendig antall. 1.200 check
Syning - åpen kiste 0 check check
Kondolanseprotokoll 0 check
En stk. minnebok 0 check
Gravmarkør 500
Blomster på kista fra 1.500 (hjerte)
Dødsannonse på nett fra 0 (nett) check check
Solist fra 2.000
Total kostnad 18.900 9.900
 • Ingen tillegg for kveld/natt/helg eller hjemmebesøk.
 • Vi tar ingen påslag på kjøpte varer og tjenester. Dette gjelder også på kister. Selges til innkjøpspris.

I tillegg til dette kommer:

 • Eventuelt etter-hugging av navn i eksisterende gravsten, pluss ev. behov for oppussing av denne.
 • Eller eventuelt kjøp av nytt gravminne/gravstein.
 • Minnesamvær

Alle kistene er komplett med tøy/innventar.

Hvis det kreves at kisten må være ekstra bred, eller lang, tilkommer et tillegg på kr. 1.000,-.

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Kister fra Trostrud Freno Pris
Prisma 19 2.500
Basis 64 2.600
Nordica 65 3.300
Toten 8 3.200
Toten 4 3.700
Toten T3-0 3.900
Toten T3-1 3.900
Furu 66 3.900
Sober 81 4.500
Lilje 67 4.900
Miljøkisten 5.200
Akvarell 15 5.800
AZUR 15 5.800
EPOKE 56 7.900
Ocean 43 8.900
Bjørk 30 11.000
Diamant 32 22.000
Kontur 23.000
Contiental 50 35.000

Kister fra Trostrud Freno

Continental

Kontur 44

Diamant 32

Bjørk

Akvarell 15

Lilje 67

T3-0

T3-1

T4

T8

Sober 81

Furu 66

Nordica 65

Basis 64

Prisma 19

Ocean 43

miljokisten

Epoke 56

Azur 15

Kister fra Sibi Pris
Klassisk 3.700
Enkel Natur 3.700
Sort 5.000
Ornament 5.300
Perle 4.300
Klarlakkert 4.000
Blå perle 6.500
Mahogny 6.500
Mørk Eik 6.500

Kister fra SIBI

Enkel natur

Sort

Ornament

Perler

Klarlakkert

Blå perle

Mahogny

Mørk Eik

Klassisk

Urner Pris
Freja 700
Heim 700
Natur furu 1.900
Dreid furu 1.500
Ydun 700
Bark Linnea 800

Urner

Natur - Furu

Natur - Bjørk

Dreid furu

Ydun

Bark linnea

Heim

Freja

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Enhetspriser
Eksklusive programmer - nødvendig antall 1.200
Nedlegging 1.200
Stell og nedlegging 1.700
Leie av pynteutstyr 1.000
Honorar
Minimum 2.500
Vanlig 6.800
Maks 13.600
Syning 0
Mannskap i seremoni
Vanlig 2.500
Ekstra behov 4.800
Ventetegn
Alle typer 600
En Minnebok 0
Pr.bok utover en 300
Kondolanseprotokoll 0
Dødsannonser
Nett 0
Bladet 75mm 1.418
StjørdalsNytt 100mm 750
Adressa 75 mm 1.968
Biltakster
Startgrunnlag 1.600
Pr. kilometer 19
Sjåfør pr. time 800
50% 1.200
100% 1.600

Honorar dekker:

 • planleggingssamtale
 • utfylling/innsending av alle skjema mm
 • oppfølging
 • bestillinger
 • koordinering
 • tilrettelegging av seremonien

Alle mva-pliktige beløp er inkludert 25 % mva.

Prisoppsett i henhold til prisopplysningsforskriften

Tjenester Minimum Maksimum
Kiste 2.500 35.000
Nedleggelse 1.200 1.700
Transport 2.500 2.500
Honorar 2.500 13.600
Manskap i seremonien 2.500 4.800
Pynteutstyr 1000 1000
Program 1.200 1.200
Dekorasjon til kiste (enkle roser) 150
Kistedekorasjon stor 5.000
Dødsannonse Bladet 75mm 1.418 1.418
Totalt, minus ev. stønad fra NAV 14.968 66.218

Ta kontakt for en uforpliktende prat