Prisliste

Vi har valgt en forretningsmodell der vi ikke tar påslag på kjøpte varerog tjenester. Som for eksempel: kiste, blomster, programmer, solist,minnesamvær m.m.. Det betyr at vi som eneste byrå i Trøndelag har fastepriser på fullverdig løsninger, med mulighet for kjøp av tilvalg til innkjøpspris.Vi ønsker og legge vekt på å ha en enkel og oversiktlig prisliste som er enkel åforstå. Prisene på en vanlig begravelse tar utgangspunkt i at avdøde begraves ihjemstedskommunen. Hvis man skal ha bisettelse/begravelse i en annen kommuneenn der man har sin bostedsadresse på døds-tidspunkt, vil det komme til en deloffentlige avgifter og gebyr. Disse varierer fra kommune til kommune.

For mange føles det vanskelig å snakke om pris i forbindelse med dødsfall. Det har vi stor respekt for, og ønsker ikke å utnytte en sårbar situasjon til å drive på-salg/mersalg. Ut i fra dette har vi laget to prispakker. En med seremoni, og en uten. Det uten å ta bort deres valgmuligheter på alle små og store ting. Vi har ingen skjulte kostnader, og ønsker dermed å være fullt ut transparent rundt våre kostnader. Vårt ønske er at dere skal være trygg på prisen før dere går i møte med oss. Det å få faktura fra oss skal ALDRI bli en negativ opplevelse.

Vi vet at vi er best på pris, og ønsker også å være det på kvalitet.Har heller ikke noe ønske om å bli størst, men gjerne best på levering av begravelsestjenester. I denne målsetningen så er våre ansatte den viktigste ressursen.

Mange lurer på hvorfor vi kan ha så gustig pris i forhold til mange andre i bransjen. Det skyldes at vi har stort fokus på å holde våre egne kostnader nede på et minimum.

Men en ting kan vi love: Vi firer ikke på KVALITETEN

Vårt motto: I møte med døden fortjener ALLE det samme.

Det er selvfølgelig uforpliktende å ta en samtale med oss om pris mm før dere velger byrå

Alle priser er inklusiv merverdiavgift (der det er pålagt).Dette blir spesifisert påfaktura.

Stønad fra NAV:

Dersom avdøde var ubemidlet, dekker NAV inntil kr. 28.627,-. Dennegravferdsstønaden er behovsprøvet. Vi kjenner til reglene for dette, og ønsker åbidra til at dere får det dere har krav på. Derfor bidrar vi kostnadsfritt med søknadtil NAV.

Hvis båretransporten blir over 20 km vil NAV dekke alt utover egenandelen på kr.2.868,-. Dette er ikke behovsprøvet.

Vanlig begravelse

En vanlig begravelse er basert på erfaringer av hva folk ofte velger. Det er viktig åha klart for seg at en verdig begravelse/bisettelse i stor grad er uavhengig av hvilkekostnadsmessige valg du gjør. Vi ønsker å bistå med hjelp og råd i dennesammenhengen.

For mange føles det vanskelig å snakke om pris i forbindelse med dødsfall. Viønsker full åpenhet rundt dette, og tar dette opp med dere i forbindelse medsamtalen vi har. Dere får da en prisliste og så raskt som mulig (i etterkant avsamtalen) et skriftlig prisoverslag/ordre.

Det er selvfølgelig uforpliktende å ta en samtale med oss om pris mm før derevelger byrå.

Våre fastpriser:

 • Pakke 1: Fullverdig/tradisjonell seremoni
 • Pakke 2: Uten seremoni
 • Et TRYGT valg til RIKTIG pris
                    
TjenesterPakke 1Pakke 2
Kiste som Toten 4checkcheck
Stell og nedleggingcheckcheck
Transport (Ingen tillegg for kveld, natt eller helg)checkcheck
Honorarcheckcheck
Mannskap i seremonien (uavhengig av antall)check
Pynt i kirkencheck
Eksklusive programmer med utstrakt bruk av bilder. (Nødvendig antall.)check
Syning - åpen kistecheckcheck
Kondolanseprotokollcheck
En stk. minnebokcheck
Rådgiving om valg av skifte og hjelp til utfylling av nødvendige skjema til tingrettencheckcheck
Dødsannonse på nettcheckcheck
Avspilling av musikkcheck
Total kostnad24.50012.900
 • Ingen tillegg for kveld/natt/helg eller hjemmebesøk.
 • Vi tar ingen påslag på kjøpte varer og tjenester. Dette gjelder også på kister. Selges til innkjøpspris.

I tillegg til dette kommer:

      
 • Blomster til kista
 • Dødsannonse
 • Solist
 • Eventuelt etter-hugging av navn i eksisterende gravsten, pluss ev. behov for oppussing av denne.
 • Eller eventuelt kjøp av nytt gravminne/gravstein.
 • Minnesamvær
 •   

Alle kistene er komplett med tøy/innventar.

Hvis det kreves at kisten må være ekstra bred, eller lang, tilkommer et tillegg på kr. 1.000,-.

Ta kontakt for en uforpliktende prat

  
Kister fra Trostrud FrenoPris
Prisma 193.600
Basis 643.700
Nordica 654.400
Toten 84.200
Toten 45.000
Furu 665.000
Sober 815.600
Lilje 676.200
Miljøkisten7.400
Akvarell 157.200
AZUR 157.200

Kister fra Trostrud Freno

 

Akvarell 15

Lilje 67

 

T4

T8

Sober 81

Furu 66

Nordica 65

Basis 64

Prisma 19

 

miljokisten

 

Azur 15

   
UrnerPris
Freja1.000
Heim1.000
Natur furu2.500
Dreid furu1.500
Ydun1.200
Bark Linnea1.000

Urner

Natur - Furu

Natur - Bjørk

Dreid furu

Ydun

Bark linnea

Heim

Freja

Ta kontakt for en uforpliktende prat

    
Enhetspriser
Eksklusive programmer - nødvendig antall1.800
Nedlegging1.500
Leie av pynteutstyr1.000
Honorar8.000
Syning0
Mannskap i seremoni3.400
Ventetegn800
En Minnebok0
Pr.bok utover en400
Kondolanseprotokoll0
Dødsannonser
Nett0
Papirannonse (varierer etter størrelse og avis)Fra kr 1.800
Biltakster
Fast transport per oppdrag3.400
Startgrunnlag1.600
Pr. kilometer26
Sjåfør pr. time1.000
50%1.500
100%2.000

Honorar dekker:

 • planleggingssamtale
 • utfylling/innsending av alle skjema mm
 • oppfølging
 • bestillinger
 • koordinering
 • tilrettelegging av seremonien

Alle mva-pliktige beløp er inkludert 25 % mva.

Prisoppsett i henhold til prisopplysningsforskriften

TjenesterMinimumMaksimum
Kiste3.6007.200
Nedleggelse8001.500
Transport2.5003.400
Honorar3.00010.000
Mannskap i seremonien1.5004.000
Pynteutstyr5001000
Program5001.800
Dekorasjon til kiste (enkle roser)500
Kistedekorasjon stor5.000
Dødsannonse18003500
Totalt, minus ev. stønad fra NAV14.70037.400

Ta kontakt for en uforpliktende prat